Інтернаціоналізація результатів

Подальший розвиток співпраці ОДЕКУ із закордонними університетами-партнерами знайшов своє відображення у спільних дослідницьких та навчальні проектах, програмах з обміну студентів, стажування та подвійних дипломів.

 

Основні напрямки співпраці:

  1. Спільна розробка і подання проектної заявки для участі у шостому конкурсі Програми Темпус IV «Трьохциклова поліадаптивна трансдисциплінарна модульна структура курсів із вивчення наслідків зміни клімату та їх мінімізації для навчальних планів у галузі природничих наук (A Three-Cycle Poly-Adaptive Trans-Disciplinary Unitary Course Framework in Climate Change Impact and Mitigation for Life Science Curricula, PATCLIM)» із Університетом прикладних наук Вайнштефан, ФРН, та Аграрним університетом м. Пловдив, Болгарія. У цьогорічному конкурсі заявка не була відібрана до фінансування Єврокомісією, проте є дуже перспективною і життєздатною, тому в трансформованому вигляді буде знову подана на наступний конкурс як спільний курс дистанційного навчання. Планується залучення до заявки Університету м. Парми, Італія.
  2. Спільне подання заявки з Університетом Парми в складі консорціуму FP7 за тематикою «UrbanGreen».
  3. За запрошенням Консалтингового агентства «Пауло і Беатріш», Португалія, ОДЕКУ став учасником європейського проекту MAPEC, що являє собою мережу європейських університетів і компаній, у т.ч. з Німеччини, Австрії, Португалії, а також університетів у Йорданії. Проект спрямований на сприяння розвитку навичок у галузях, які в першу чергу пов’язані з навколишнім середовищем у різних галузях.
  4. Формування договірної бази для проведення студентських практик за спеціалізацією в Італії, ФРН, Болгарії і Португалії за сприяння партнерів із Університету м. Парми, Пловдівського університету, Вайнштефанського університету прикладних наук і Консалтингового агентства «Пауло і Беатріш».
  5. Розробка програми подвійних дипломів із Університетом м. Пловдив, Болгарія, знаходиться на завершальному етапі. Підписано договір про подвійні дипломи із Університетом Авейро, Португалія, в т.ч. за сприяння Паоло Баптіста з Агенства «Пауло і Беатріш».
  6. Матеріали проекту були використані під час формування курсів із подвійним дипломом для підготовки магістрів-агроекологів, спільно з Варшавським університетом природничих наук та Університетом технічних і природничих наук у м. Бидгощ, Польща.
  7. Стажування трьох аспірантів ОДЕКУ – Сініциної В.В., Блищик Д.В. та Катеруші О.В. в Університеті м. Парми, Італія, у період з 2 листопада по 20 грудня 2013 р., за підтримки Міністерства освіти і науки України за Конкурсом з відбору на навчання та стажування за кордоном.
  8. Успішний досвід взаємодії з Пармським університетом в підготовці аспірантів плануємо поширити на Університет Авейро, Португалія, в рамках фінансування Конкурсу МОН України в наступному році.