Про проект

Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду

159173-ТЕМРUS-2009-DE-JPCR

 

Коротка назва проекту: EUBCFEQC

Національний спільний проект. Пріоритет – Реформування навчальних програм

Тривалість проекту: січень 2010 – грудень 2012

Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 759 642

Цільова група: викладачі та адміністратори ВНЗ, технічні співробітники спеціалізованих лабораторій, випускники (магістри)

Отримувач гранту: Університет прикладних наук Вайнштефан-Трієсдорф, Німеччина

Координатор: Хеннінг Віллєке. Контакти: тел.: +49 9826 654228, е-mail: henning.willeke@t-online.de

Партнерство:

 • Університет прикладних наук, Вайнштефан-Трієсдорф, Німеччина
 • Університет Парми, Італія
 • Консалтингова асоціація Пауло і Беатріш, Португалія
 • Аграрний університет, м. Пловдів, Болгарія
 • Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
 • Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна
 • Херсонський державний аграрний університет, Україна
 • Одеський державний екологічний університет, Україна
 • Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького
 • Українська корпорація промислового виробництва м’яса, Україна
 • Міністерство освіти та науки України
 • Міністерство аграрної політики України

Мета та завдання проекту:

 • Сприяння процесу реформи української вищої освіти в галузі харчової науки та її наближенню до чинних європейських стандартів.
 • Створення і впровадження програми магістерської підготовки «Експертиза і контроль якості харчових продуктів» у 4-х українських університетах.

Напрями діяльності за проектом:

1. Нова програма і навчальний план:

 • створення академічної команди проекту;
 • порівняльний аналіз навчальних планів, що існують в Україні та ЄС;
 • підсумкова зустріч академічної команди у м. Харкові;
 • публікація звіту з порівняльного аналізу;
 • розроблення програми і навчального плану;
 • легалізація (акредитація) і публікація розробленої програми і навчального плану;
 • презентація навчальних планів і програм.

2. Стажування і перепідготовка викладачів

 • відбір викладачів для розроблення та реалізації магістерської програми;
 • спеціальна мовна підготовка (англійська мова) для викладачів;
 • покращення навчальної бази університетів;
 • стажування викладачів (протягом 2-х тижнів);
 • семінар з обміну досвідом стажування;
 • літня школа (II і III).

3. Навчальні матеріали курсу:

 • вивчення існуючих навчально-методичних матеріалів;
 • створення переліку навчально-методичної літератури, що необхідно підготовити;
 • розроблення навчально-методичної літератури.

4. Створення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи і контролю якості харчових продуктів:

 • визначення та створення матеріально-технічних умов для центрів;
 • створення і обладнання спеціальних лабораторій;
 • відбір і підготовка технічного персоналу лабораторій;
 • створення бібліотечних фондів.

5. Навчання студентів в регіональних центрах:

 • відбір студентів серед бакалаврів;
 • навчання на магістерській програмі;
 • практика студентів на європейських та українських підприємствах;
 • захист магістерських робіт;
 • створення асоціації випускників.

6. Розповсюдження досвіду:

 • створення веб-сайту;
 • випуск щомісячного електронного бюллетеню;
 • ярмарка вакансій для студентів;
 • публічні заходи та розповсюдження інформації;
 • міжнародна наукова конференція.

7. Забеспечення стійкості:

 • публікація нового навчального плану;
 • кооперація між університетами;
 • створення асоціації випускників;
 • робота лабораторії.

8. Контроль і моніторинг:

 • щоденний внутрішній контроль;
 • міжуніверситетський контроль;
 • зовнішній контроль.

9. Управління:

 • створення команди проекту;
 • координаційні зустрічі;
 • спільна оцінка виконання проекту.

Очікувані результати:

 1. Нові програми та навчальні плани Магістерської програми з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду – розпочнеться з початку самого проекту в січні 2010 р.
 2. Стажування і перепідготовка викладачів – розпочнеться у вересні 2010 р.
 3. Навчальні матеріали курсу експертизи та контролю якості харчових продуктів – розпочнеться у вересні 2010 р.
 4. Створення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи та контролю якості харчових продуктів.
 5. Навчання українських студентів у 4-х регіональних центрах магістерської підготовки – розпочнеться у квітні 2011 р.

Координатор проекту від України: Харківська державна зооветеринарна академія

Відповідальна особа: Гримблат Станіслав Олегович, проректор із зовнішньоекономічних зв’язків

Контакти: телефон: + 38 057 6357522, е-адреса: prant-ep@rambler.ru

Web-site проекту: www.foodstuff.in.ua, http://foodstuff.osenu.org.ua