Розвиток матеріально-технічної бази

В рамках проекту та з метою забезпечення навчального процесу, на базі ОДЕКУ створена Агроекологічна лабораторія, а також організований комп’ютерний клас.

Основне завдання Лабораторії з агроекології та агрометеорології – забезпечення отримання знань студентами у галузі раціонального природокористування, особливо сільськогосподарського виробництва, агроекологічної оцінки земель, отримання високоякісної продукції з одночасним збереженням сільськогосподарських ресурсів (ґрунтів, природних пасовищ, гідрологічні характеристики агроландшафтів), біологічного різноманіття та охороні середовища проживання людини і продуктів харчування від сільськогосподарського забруднення.

Основні завдання Лабораторії моделювання і прогнозування продуктивності агроекосистем (комп’ютерного класу):

– моделювання виробничого процесу в агроекосистемах;
– моделювання впливу екстремальних погодних явищ на продуктивність агроекосистеми;
– моделювання розвитку захворювань і поширення шкідниківта їх вплив на врожайність;
– моделювання продуктивності сільськогосподарських культур, екологічної чистоти та якості навколишнього середовища;
– моделювання антропогенного впливу на ґрунти;
– моделювання міграції радіонуклідів в агроценозах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ