Міжнародні конференції

Представлення результатів проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR на міжнародних конференціях

 

17-19 жовтня 2012 року на базі ОДЕКУ проведено І Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології», присвячену 80-річчю Одеського державного екологічного університету, за участю 106 науковців та студентів  з України, Молдови, Придністров’я, РФ, Казахстану, Болгарії, у т.ч. представників Пловдивського аграрного університету. Учасники від ОДЕКУ – А.М. Польовий, Л.Ю. Божко, С.М. Свидерська, О.В. Вольвач, Г.В. Ляшенко, О.Л. Жигайло,  О.О. Дронова, О.П. Марченко, Н.В. Сіряк, А.В. Толмачова, Т.К. Костюкевич.

Робота конференції, яку планується проводити раз на два роки, проходить за наступними напрямами:

 • актуальні проблеми гідрометеорології та шляхи їх вирішення;
 • результати наукових досліджень молодих вчених з вирішення актуальних проблем гідрометеорології;
 • застосування та розвиток існуючих теорій, методів, моделей для вирішення задач гідрометеорологічного обслуговування;
 • нові гіпотези, теорії, методи та їх практичне застосування;
 • розвиток міжнародної співпраці у вирішенні актуальних проблем гідрометеорології;

Мова конференції: українська, російська та англійська.

9-11 вересня 2013 року на базі Одеського державного екологічного університету проведена щорічна Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми, науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення»на якій викладачі кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕКУ виступали за тематикою проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR.

Робота конференції проходила за наступними напрямами:

 • екологічна ситуація в регіонах та шляхи її поліпшення
 • оцінка антропогенного навантаження на стан довкілля;
 • шляхи екологізації галузей економіки;
 • проблеми використання, відновлення та охорони біологічних ресурсів та біорізноманіття;
 • рекреаційно-туристичний потенціал регіонів;
 • якість довкілля та здоров’я населення;
 • математичне моделювання та прогнозування стану довкілля;
 • геоінформаційні системи в екології;
 • гідрометеорологічні аспекти охорони довкілля.

Мова конференції: українська, російська та англійська.