Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities

Posted in .

«Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах»

QANTUS, 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES

 

Період реалізації 2013 – 2016
Мета проекту Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище.
Основні учасники • Варшавський університет природничих наук, Польща

• Університет Кобленц-Ландау, Німеччина

• Університет Павії, Італія

• Університет Леріда, Іспані

• Університет природних ресурсів та природничих наук, Австрія

• Асоціація європейських університетів з наук про життя

• Міністерство освіти і науки України

• Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

• Одеський державний екологічний університет

• Одеська національна морська академія

• Національний університет біоресурсів і природокористування України

• Харківський національний університет

• Біло-Церківський національний аграрний університет

• Львівський національний аграрний університет

• Уманський національний університет садівництва

• Інститут екології Карпат, Україна

• Науково-методичний центр сільськогосподарської освіти

• Управління з охорони навколишнього середовища в Одеській області